Hlavní obsah

lost [lɒst]

Související hesla

pt&pp of lose

Přídavné jméno

  1. ztracený, zbloudilýget lostztratit se i věc, zablouditAmE lost riverponorná řeka mizející do podzemílost in thoughtzamyšlený, zadumaný
  2. přen.celý nesvůj, bezradný v nové a nepříjemné situaci
  3. promrhaný, nevyužitý příležitost ap.lost labourzbytečná práce

Vyskytuje se v

heart: lose heartklesat na mysli, zoufat si, ztrácet elán

lose: lose osfztratit se, z(a)bloudit

lost: Get lost!Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

marble: lose one's marbleszbláznit se, pomátnout se, bláznit

mind: be losing one's mindpřicházet o rozum, bláznit

sight: lose sight of sthpustit ze zřetele co

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

touch: lose touch with sb/sthztratit kontakt s kým/čím

translation: be lost in translationztratit se při překladu vtipnost ap.

weight: lose weight(z)hubnout, shodit na váze

word: be lost for wordsnemít slov překvapením ap.

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

cool: lose one's coolztratit hlavu

courage: pluck up the/lose couragedodat si odvahy/ztratit odvahu

equilibrium: lose one's equilibriumztratit klid

fat: lose/shed fatzhubnout, shodit tuky

get: get lostztratit se v lese ap.

habit: lose the habit of sthodvyknout (si) čemu hl. kladnému

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

hold: lose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho

inhibition: lose one's inhibitionsztratit zábrany

losing: losing battle(předem) prohraná bitva

lost property: lost property office/departmentztráty a nálezy

place: lose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.

poise: lose one's poisepřestat se ovládat

property: lost property (office)ztráty a nálezy

sense: lose all sense of timeztratit pojem o čase

streak: losing/unlucky streakřada neúspěchů, smolná série

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

train: lose one's train of thoughtztratit nit

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

way: lose one's wayzabloudit

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wind: lose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

seem: I seem to be lost.Zdá se, že jsem zabloudil.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

bezvědomí: fall unconscious, lose consciousnessupadnout do bezvědomí

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

dech: be out of breath, be breathless, lose one's breathbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

dohnat: make up for lost timedohnat ztracený čas

duch: daydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thoughtbýt duchem nepřítomný

kontakt: lose touch with sbztratit kontakt s kým

nález: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy

ovládat se: lose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/toppřestat se ovládat

panenství: lose virginityztratit panenství

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

pozbýt: faint, lose consciousnesspozbýt vědomí

count: keep/lose count of sthmít/ztratit přehled o počtu čeho

přeskočit: sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked upkomu přeskočilo

pustit: lose sight of sthpustit ze zřetele co

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

táhnout: Get lost!, hovor. Shove off!, vulg. Piss off!Táhni! zmiz

uniknout: sb lost, missed, failed to obtain sthkomu uniklo co nezískal

ušlý: lost profits/earningsušlý zisk/výdělek

váha: lose weightztratit na váze

vědomí: lose consciousnessztratit vědomí

ztráta: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy oddělení

ztratit: lose the directionztratit směr

život: lose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killedpřijít o život

čas: There's no time to lose.Není času nazbyt.

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

harašit: He is strange in the head., He has lost his marbles.hovor. Haraší mu.

chybět: He was close to losing it.Moc nechybělo a přišel o to.

jídlo: I've lost my appetite.Ztratil jsem chuť k jídlu.

málem: He came within an inch of losing ...Málem ztratil ...

nazbyt: There's no time to spare/lose.Není času nazbyt.

opožďovat se: My watch loses time.Hodinky se mi opožďují.

prestiž: lose prestigeztratit prestiž

prohraný: It's a losing battle.To je předem prohrané.

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

rovnováha: He lost his balance.Ztratil rovnováhu.

soud: lose/win a caseprohrát/vyhrát soud

ucházet: The front tyre is going flat/loses air.Uchází přední pneumatika.

upadnout: lose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousnessupadnout do bezvědomí

vidět: Get lost.Ať už tě tu nevidím.

výdělek: lost earningsušlý výdělek

vyznat se: I don't (my way around) know this place., I'm lost here.Nevyznám se tady.

zaběhnout se: Our dog has gone astray., ztratil se Our dog got lost.Zaběhl se nám pes.

zmizet: Clear/Buzz off!, Get lost!Zmiz!

zrak: lose one's sightztratit zrak oslepnout

ztracený: lost child/documentsztracené dítě/doklady

ztratit se: We have probably got lost.Asi jsme se ztratili.

hlava: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

klesat: lose heartklesat na mysli

mysl: lose one's heartklesat na mysli

nepřítomný: roztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thoughtduchem nepřítomný

nit: You've lost me.Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.

poklesnout: lose heartpoklesnout na mysli

posvícení: You can't win them all., You win some, you lose some.Není každý den posvícení.

povolit: He snapped., zpanikařil He lost his nerve., přehnal to He overreacted.Povolily mu nervy.

řeč: BrE lose one's tongue, be (left) speechlessztratit řeč z překvapení ap.

tvář: save/lose facezachovat si/ztratit tvář

věneček: lose one's virginitypřijít o věneček panenství

vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku

zahořet: lose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sbzahořet láskou ke komu