Hlavní obsah

bezvědomí

Podstatné jméno, rod střední

  • unconsciousness, oblivion(hluboké) coma(náhlé krátké) blackoutupadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousnessbýt v bezvědomíbe unconscious/senselessprobrat se z bezvědomícome around, come to

Vyskytuje se v

upadnout: upadnout do bezvědomílose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousness

zbít: Zbili ho do bezvědomí.He was beaten unconscious.

zmlátit: zmlátit do bezvědomíbeat sb unconscious

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí