Hlavní obsah

unconscious [ʌnˈkɒnʃəs]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

unconscious: nebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si cobe unconscious of sth

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

vědomý: nebýt si vědom čehobe unaware/unconscious/ignorant of sth

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

upadnout: upadnout do bezvědomílose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousness

zbít: Zbili ho do bezvědomí.He was beaten unconscious.

zmlátit: zmlátit do bezvědomíbeat sb unconscious

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.