Hlavní obsah

unconsciously [ʌnˈkɒnʃəslɪ]

Vyskytuje se v

knock: knock sb unconscioususpat koho ránou ap.

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

bezvědomí: být v bezvědomíbe unconscious/senseless

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

vědomý: nebýt si vědom čehobe unaware/unconscious/ignorant of sth

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

upadnout: upadnout do bezvědomílose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousness

zbít: Zbili ho do bezvědomí.He was beaten unconscious.

zmlátit: zmlátit do bezvědomíbeat sb unconscious

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.