Hlavní obsah

unconsciously [ʌnˈkɒnʃəslɪ]

Vyskytuje se v

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

bezvědomí: fall unconscious, lose consciousnessupadnout do bezvědomí

nevědomý: netušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sthnevědomý si čeho

vědomý: be unaware/unconscious/ignorant of sthnebýt si vědom čeho

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

upadnout: lose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousnessupadnout do bezvědomí

zbít: He was beaten unconscious.Zbili ho do bezvědomí.

zmlátit: beat sb unconsciouszmlátit do bezvědomí

vědět: He is unconscious., hovor. He is dead to the world.Neví o sobě.