Hlavní obsah

consciousness [ˈkɒnʃəsnɪs]

Vyskytuje se v

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

loss: loss of consciousnessztráta vědomí

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

bezvědomí: fall unconscious, lose consciousnessupadnout do bezvědomí

pozbýt: faint, lose consciousness, krátce black outpozbýt vědomí

vědomí: loss of consciousnessztráta vědomí

ztráta: loss of consciousnessztráta vědomí

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

upadnout: lose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousnessupadnout do bezvědomí