Hlavní obsah

ztracený

Vyskytuje se v

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

panenství: ztratit panenstvílose virginity

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

váha: ztratit na vázelose weight

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

vejce: vejce naměkko/natvrdo/ztracenásoft-boiled/hard-boiled/poached eggs

ztratit: ztratit směrlose the direction

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

prestiž: ztratit prestižlose prestige

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

zrak: ztratit zrak oslepnoutlose one's sight

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.You've lost me.

řeč: ztratit řeč z překvapení ap.BrE lose one's tongue, be (left) speechless

slovo: ztratit slovo za kohoput in a word for sb

tvář: zachovat si/ztratit tvářsave/lose face

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents