Hlavní obsah

happily [ˈhæpɪlɪ]

Vyskytuje se v

happy: happy about/with sthspokojený s čím, rád že se něco stalo

happy: be happy to do sthrád udělat co odpovědět na otázku ap.

medium: happy mediumzlatá střední cesta, zlatý střed

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

accident: happy accidentšťastná náhoda

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

coincidence: by (happy) coincidence(šťastnou) shodou okolností

ending: happy endingšťastný konec

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

happy: Happy Christmas!Veselé Vánoce!

happy: happy coincidencešťastná náhoda

happy: make sb happyučinit koho šťastným

happy: happy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Mám radost i za něj.

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

too: He wasn't too happy.Nebyl moc nadšený.

náhoda: šťastná náhodalucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa fluke

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

nový: Šťastný Nový rok!Happy New Year!

přát: přát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

radost: mít radost z čehobe glad/happy about sth

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

Velikonoce: Veselé Velikonoce.Happy Easter!.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

popřát: popřát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

radost: udělat komu radostmake sb happy, please sb

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

šťastný: udělat koho šťastnýmmake sb happy

šťastný: film se šťastným koncemfilm with a happy ending

učinit: Učinil ji šťastnou.He made her happy.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!

vyhovět: Rádi vám vyhovíme.We'll be happy to oblige.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

loviště: věčná loviště indiánský rájhappy hunting ground

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium