Hlavní obsah

glad [glæd]

Přídavné jméno-dder, -ddest

  1. about sth rád (kvůli) čemu, potěšený čímI'm glad to see you.Rád vás vidím.be glad to do sthrád udělat co
  2. veselý, radostný

Vyskytuje se v

glad: glad tidingsdobré zprávy

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

rád: be glad about sthbýt rád kvůli čemu

radost: be glad to do sths radostí udělat co

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

pokud: I'll be glad if you come.Budu rád, pokud přijdeš.

těšit: I'm glad about that., za tebe Good for you.To mě těší.

vidět: I am glad to see you.Rád tě vidím.

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo