Hlavní obsah

glad [glæd]

Přídavné jméno-dder, -ddest

  1. about sth rád (kvůli) čemu, potěšený čímI'm glad to see you.Rád vás vidím.be glad of sthbýt rád za cobe glad to do sthrád udělat co
  2. veselý, radostný

Vyskytuje se v

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

hand: I'm glad it's off my hands.Jsem rád, že už to mám z krku.

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

rid: She's glad to be rid of him.Je ráda, že se ho zbavila.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

rád: být rád kvůli čemube glad about sth

radost: s radostí udělat cobe glad to do sth

radost: mít radost z čehobe glad/happy about sth

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

těšit: To mě těší.I'm glad about that.

vidět: Rád tě vidím.I am glad to see you.