Hlavní obsah

accident [ˈæksɪdənt]

Vyskytuje se v

benefit: ekon. accident benefitplnění z úrazového pojištění

hit-and-run: hit-and-run accidentujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činu

industrial: industrial accidentprůmyslová havárie, řidč. pracovní úraz

rate: accident ratenehodovost, úrazovost

road: road accidentdopravní nehoda

work: work accidentpracovní úraz

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happensčirou náhodou

dopravní: traffic accidentdopravní nehoda

náhoda: lucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa flukešťastná náhoda

nedopatření: omylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertentlynedopatřením

nehoda: road/traffic accidentdopravní nehoda

příhoda: brain stroke, apoplexy, cerebrovascular accidentmed. mozková příhoda

smrtelný: fatal accident, form. fatalitysmrtelná nehoda

účastník: person involved in the accidentúčastník nehody

úrazový: accident insuranceúrazové pojištění

ochrnout: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě ochrnul.

strašný: terrible accidentstrašná nehoda

vyžádat si: The accident claimed 5 lives.Nehoda si vyžádala 5 životů.

zabít se: He was killed in a car accident.Zabil se v autě.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

zranit se: Nobody was/got injured/hurt in the accident.Nikdo se při nehodě nezranil.

zůstat: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě zůstal ochrnutý.

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí