Hlavní obsah

učinit

Dokonavé sloveso

  1. (udělat) co do sth(provést) perform
  2. (dát vznik) makeučinit nutná opatřenítake necessary measures
  3. co čím (jiným) make sth sth, render sth sthUčinil ji šťastnou.He made her happy.

Vyskytuje se v

zadost: učinit zadostčemu comply with sth, vykonat discharge, carry out sth

pokus: učinit pokus o comake an attempt to do sth

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

rozhodnutí: učinit rozhodnutímake a decision

výpověď: práv. učinit výpověďgive testimony/evidence

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

průlom: učinit průlom v čemmake a breakthrough in sth

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done/served.