Hlavní obsah

učinit

Vyskytuje se v

zadost: čemu comply with sth, vykonat discharge, carry out sthučinit zadost

pokus: make an attempt to do sthučinit pokus o co

prohlášení: make/issue a statementučinit/vydat prohlášení

rozhodnutí: make a decisionučinit rozhodnutí

výpověď: give testimony/evidencepráv. učinit výpověď

opatření: take/adopt measures, přípravy ap. make provision for sthučinit/přijmout (potřebná) opatření

průlom: make a breakthrough in sthučinit průlom v čem

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

credence: lend credence to sthdodat na věrohodnosti čemu, učinit co věrohodnějším

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co

firm: take firm measuresučinit přísná opatření

habitable: make sth habitablezobyvatelnit, učinit obyvatelným co

happy: make sb happyučinit koho šťastným

likewise: do likewiseudělat/učinit totéž

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

observation: make an observation about/on sthučinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout co

precaution: take precautions against sthučinit preventivní opatření, pojistit se proti čemu

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

remark: make a remark about sthučinit poznámku o čem, podotknout co

render: render uselessučinit nepoužitelným

right: do sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právu

safe: make sth saferučinit co bezpečnějším, zbezpečnit

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávění

učinit: take necessary measuresučinit nutná opatření