Hlavní obsah

safe [seɪf]

Přídavné jméno-fer, -fest

  1. bezpečný, bez rizika nepřinášející ohrožení ap.Have a safe journey.Dobře dojeď(te).tech. safe loadpřípustné zatíženímake sth saferučinit co bezpečnějším, zbezpečnitbe a safe driverjezdit bezpečně řídit
  2. from sth (jsoucí) v bezpečí, chráněný před čím, mimo riziko čehoYou are safe here.Tady jste v bezpečí.keep sth safe from sthchránit co před čím
  3. jistý, zaručený, zajištěný stav, výsledek ap.Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.
  4. hanl.pohodlný, nenáročný bez dobrodružnosti ap.It is safe to say ...Dá se s jistotou říct ...

Vyskytuje se v

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

safe: be in safe hands, be safe in sb's handsbýt v dobrých rukou

blow: suffer a blowutrpět šok

burn-out: suffer a burnoutvyhořet fyzicky či mentálně, naprosto se vyčerpat přílišným úsilím ap.

custody: (safe) custodyúschova svěřené věci

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

hardship: suffer hardshipstrádat, být v tíživé životní situaci

journey: Have a safe journey.Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

bezpečí: be safebýt v bezpečí

bolest: have pains, be in pain, suffer from painsmít bolesti

nezávadný: environmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. greenekologicky nezávadný

porážka: suffer a defeatutrpět porážku

sex: safe/unprotected sexbezpečný/nechráněný sex

šťastný: Have a safe journey!Šťastnou cestu!

újma: be harmed, come to harm, suffer damagepřijít k újmě

vytrpět: go through (a lot) of sufferingvytrpět si své hodně

záchvat: suffer/have a fit of sthdostat záchvat čeho

bezpečný: It will be safer this way.Takhle to bude bezpečnější.

cesta: Have a safe journey/trip!, Have a good trip!Šťastnou cestu!

cukrovka: suffer from diabetestrpět cukrovkou

omrzlina: They suffered frostbite.Utrpěli omrzliny.

poškození: suffer damageutrpět poškození

prodělat: He suffered a stroke.Prodělal mrtvici.

trpět: suffer (from) hunger, be starvingtrpět hladem

utrpět: He suffered a severe injury.Utrpěl těžké zranění.

vzdálenost: from a safe distancez bezpečné vzdálenosti

zácpa: suffer from/have constipation, be constipatedtrpět zácpou

bet: good/safe bettutovka