Hlavní obsah

safe [seɪf]

Přídavné jméno-fer, -fest

  1. bezpečný, bez rizika nepřinášející ohrožení ap.Have a safe journey.Dobře dojeď(te).tech. safe loadpřípustné zatíženímake sth saferučinit co bezpečnějším, zbezpečnitbe a safe driverjezdit bezpečně řídit
  2. from sth (jsoucí) v bezpečí, chráněný před čím, mimo riziko čehoYou are safe here.Tady jste v bezpečí.Stay safe!Opatruj(te) se! loučení ap.keep sth safe from sth(o)chránit, zabezpečit co před čímsafe from theftzabezpečený proti krádeži
  3. bezpečný vzdálenost ap.
  4. jistý, zaručený, zajištěný stav, výsledek ap.Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.
  5. hanl.pohodlný, nenáročný bez dobrodružnosti ap.

Vyskytuje se v

bet: good/safe bettutovka

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

blow: suffer a blowutrpět šok

burn-out: suffer a burnoutvyhořet fyzicky či mentálně, naprosto se vyčerpat přílišným úsilím ap.

custody: (safe) custodyúschova svěřené věci

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

hardship: suffer hardshipstrádat, být v tíživé životní situaci

journey: Have a safe journey.Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

bezpečí: být v bezpečíbe safe, be out of harm's way

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

bolest: mít bolestihave pains, be in pain, suffer from pains

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly

porážka: utrpět porážkusuffer a defeat

sex: bezpečný/nechráněný sexsafe/unprotected sex

šťastný: Šťastnou cestu!Have a safe journey!

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage

vytrpět: vytrpět si své hodněgo through (a lot) of suffering

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

cesta: Šťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!

cukrovka: trpět cukrovkousuffer from diabetes

omrzlina: Utrpěli omrzliny.They suffered frostbite.

poškození: utrpět poškozenísuffer damage

prodělat: Prodělal mrtvici.He suffered a stroke.

trpět: trpět hlademsuffer (from) hunger, be starving

utrpět: Utrpěl těžké zranění.He suffered a severe injury.

vzdálenost: z bezpečné vzdálenostifrom a safe distance

zácpa: trpět zácpousuffer from/have constipation, be constipated

hrob: (Budu mlčet) jako hrob.My lips are sealed., nevyzradím tvé tajemství Your secret is safe with me.

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.