Hlavní obsah

pain [peɪn]

Podstatné jméno

  • bolest(i)He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

Předložka

  • on pain of sth pod hrozbou čeho smrti, vězení ap.

Vyskytuje se v

pain: on pain of sthpod hrozbou čeho smrti, vězení ap.

pain barrier: go through the pain barrierpřekonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

pine: pine (tree)borovice, sosna

abdominal: abdominal pain(s)bolesti v břiše

bolete: king/pine boletehřib smrkový/borový

chest: chest painbolest na hrudi

convulse: convulse in painsvíjet se bolestí

marten: pine martenkuna lesní

phantom: med. phantom limb painfantomová bolest v místě amputované končetiny

relieve: pain relievingbolest tišící lék ap.

rheumatic: rheumatic painrevmatická bolest

Scot: bot. Scots pineborovice lesní

scream: scream of painvýkřik bolestí

severe: severe painsilná bolest

shoot: shooting painvystřelující bolest, píchání

squeal: squeal with painječet bolestí

threshold: pain thresholdpráh boles(tivos)ti

throbbing: throbbing painpulzující bolest

weevil: pine weevilklikoroh borový

wind: wind painszaražené větry bolení břicha

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.

tolerate: the ability to tolerate painschopnost snášet bolest

bolest: have pains, be in pain, suffer from painsmít bolesti

piniový: pine nutspiniové oříšky

porodní: labour pains, birth pangsporodní bolesti

práh: pain threshold, threshold of painpráh bolestivosti

záda: backache, pain in one's backbolest(i) zad

křičet: scream with painkřičet bolestí

pominout: The pain soon passed.Bolest brzy pominula.

prudký: sharp painprudká bolest

snášet: ability to tolerate painschopnost snášet bolest

svíjet se: He was writhing in pain.Svíjel se bolestí.

tvořit: The forest comprises mostly pines.Les je tvořen převážně borovicemi.

ulevit: It eased his pain.Ulevilo mu to od bolesti.

velký: severe painvelká bolest

vydržet: stand the painvydržet bolest

bez, beze: no pain no gainbez práce nejsou koláče

práce: No pain, no gain., No gain without pain.Bez práce nejsou koláče.

zelenit se: No pain, no gain.Komu se nelení, tomu se zelení.

ache: aches and painsdrobné potíže, bolístky tělesné