Hlavní obsah

delight [dɪˈlaɪt]

Vyskytuje se v

delighted: be delightedwith sth být potěšen velmi čím, mít velkou radost, být nadšený z čeho

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

požitek: mít požitek z čeho(take) delight in sth, vyžívat se revel in sth, užívat si enjoy sth

jásat: jásat radostíexult/shout for joy, crow with delight

potěšení: Bude mi potěšením ...I'll be delighted to ...