Hlavní obsah

křičet

Nedokonavé sloveso

  1. (vydávat křik) cry, yell, shout(vřískat) scream, shriekkřičet bolestíscream with painKřičela o pomoc.She cried for help.Nekřič(te)!Don't shout!
  2. (mluvit nahlas) shout, yell
  3. (spílat, nadávat) na koho shout, yell, bellow at sb

Vyskytuje se v

než: Je příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.

zplna: křičet zplna hrdlashout at the top of one's voice

plíce: křičet z plných plicscream from the top of one's lungs

in: Křičel rozčilením.He shouted in anger.

joy: křičet radostíshout with joy

more: Křičela spíš překvapením než hrůzou.She screamed more in surprise than terror.

křičet: křičet bolestíscream with pain