Hlavní obsah

bolest

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzická) pain, achebolest hlavyheadachemít bolestihave pains, be in pain, suffer from painsprášky/lék proti bolestipainkiller
  2. (zármutek ap.) grief, sorrow(utrpení) suffering

Vyskytuje se v

lék: lék proti bolestipainkiller

porodní: porodní bolestilabour pains, birth pangs

prášek: prášky proti bolestipainkillers

proti: léky proti bolestipainkillers

vydržet: vydržet boleststand the pain

záda: bolest(i) zadbackache, pain in one's back

křičet: křičet bolestíscream with pain

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

prudký: prudká bolestsharp pain

snášet: schopnost snášet bolestability to tolerate pain

svíjet se: Svíjel se bolestí.He was writhing in pain.

ulevit: Ulevilo mu to od bolesti.It eased his pain.

velký: velká bolestsevere pain

abdominal: abdominal pain(s)bolesti v břiše

birth: birth pangsporodní bolesti

chest: chest painbolest na hrudi

convulse: convulse in painsvíjet se bolestí

cramp: menstrual crampsmenstruační bolesti

headache: headache pillsprášky na bolest hlavy

hunger: hunger pangsbolesti/křeče z hladu

pain: pain reliefúleva od bolesti, léčba bolesti

pang: hunger pangsbolesti z hladu

pang: birth pangsporodní bolesti

phantom: med. phantom limb painfantomová bolest v místě amputované končetiny

relieve: pain relievingbolest tišící lék ap.

rheumatic: rheumatic painrevmatická bolest

scream: scream of painvýkřik bolestí

severe: severe painsilná bolest

shoot: shooting painvystřelující bolest, píchání

sore: sore throatbolest/bolení v krku

squeal: squeal with painječet bolestí

threshold: pain thresholdpráh boles(tivos)ti

throbbing: throbbing painpulzující bolest

throes: throes of childbirthporodní bolesti

complain: She complained of headache.Stěžovala si na bolest hlavy.

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

pain: Are you in pain?Máte bolesti?

tolerate: the ability to tolerate painschopnost snášet bolest