Hlavní obsah

prudký

Vyskytuje se v

kopec: steep slopeprudký kopec

bend: sharp bendostrá/prudká zatáčka

blistering: blistering shotprudká střela, dělovka

chevron: dopr. chevronsvodicí tabule, upozornění na prudkou zatáčku dopr. značení s řadou v sobě zanořených otočených V

dizzy: dizzy spellnáhlá/prudká závrať

fierce: fierce-temperedbouřlivý, prudký, prchlivý člověk

gale: meteor. moderate/fresh galeprudký/bouřlivý vítr 7. a 8. stupeň Beaufortovy stupnice

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

hot: hot tempervznětlivost, prudká povaha

match: slanging matchprudká hádka

mood: psych. mood swingsprudké změny nálady hl. při duševní poruše

pelt: pelting rainprudký déšť, liják, průtrž

temperature: temperature dropteplotní propad, (prudký) pokles teploty

prudký: sharp/swift movementprudký pohyb