Hlavní obsah

náhlý

Vyskytuje se v

dizzy: dizzy spellnáhlá/prudká závrať

infant: med. sudden infant death syndromesyndrom náhlého úmrtí kojenců

panic: med. panic attackpanická ataka, náhlý záchvat úzkosti