Hlavní obsah

sharp [ʃɑːp]

Vyskytuje se v

bend: sharp bendostrá/prudká zatáčka

practice: sharp practicenekalé praktiky

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.