Hlavní obsah

sharp [ʃɑːp]

Vyskytuje se v

sharp: at the sharp end of sthv první linii, hned na ráně, v nejobtížnější části čeho

bend: sharp bendostrá/prudká zatáčka

practice: sharp practicenekalé praktiky

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.