Hlavní obsah

cutting [ˈkʌtɪŋ]

Vyskytuje se v

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

corner: cut cornersodbývat to, flinkat to, flákat to dělat rychle či levně na úkor kvality

cut: be cutbýt střižen oděv

cut: cut (down)snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.

cut: not cut itnemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

cut: be a cut above sb/sthbýt výrazně lepší než kdo/co

cut: cut sb deadignorovat, zasklít, přehlížet koho

cut: cut and driedjasný, zřejmý

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut out: be cut outfor sth, to be sth přen. být stavěný na co, mít předpoklady pro co

cut-throat: cut-throat (razor)břitva k holení

cut up: cut sth uprozřezat, rozstříhat co

cut up: cut sb upvmáčknout se, udělat myšku před koho při předjíždění ap.

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

size: cut sb down to sizeusadit, srovnat, usměrnit koho rázným činem ap.

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

tooth: cut one's teeth on/as/doing sthzaučit se, získat první zkušenosti na čem,jako co

work: have one's work cut outmít před sebou (pěkný) kus práce

corner: cut (off) a cornerříznout zatáčku motorista

cut: cut sth openrozříznout, otevřít řezem co

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

cut: cut woundřezná rána

cut: budget cutsškrty v rozpočtu

cut: tax cutssnížení daní

cut-off: cut-off (date)nejzazší/konečný termín platnosti ap.

cut out: not be cut out for sthnebýt stavěný na co

cutting edge: be at the cutting edgebýt v čele vývoje ap.

edge: cutting edgešpička v technickém vývoji ap.

flower: fresh-cut flowersčerstvě řezané květiny

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass: cut the grass(po)sekat trávník

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

short: cut shortzkrátit, zkrácený

short: hair cut shortnakrátko zastřižené vlasy

subsidy: subsidy cutssnížení dotací

supply: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

supply: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

thread: tech. thread cuttingřezání závitu

through: cut throughproříznout

wound: cut woundřezná rána

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

cut: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cut: He cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti

cut: Cut it out!Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

free: He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

her: She cut her thumb.Řízla se do palce.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

broušený: broušený diamantcut diamond

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

diamant: broušený diamantcut diamond, brilliant

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

ostříhat: nechat se ostříhathave one's hair cut

pokrájet: pokrájet co na kouskycut sth into pieces

proklestit: proklestit si cestu čímcut/hack one's way through sth

přerušení: přerušení dodávky plynu ap.supply cut

přerušit: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth

řezný: řezný nástrojcutting tool

řezný: řezná ránacut (wound), incised wound, hluboká i sečná gash, slash

sečný: sečná zbraňcutting weapon

sklo: sklář. broušené sklocut glass

skočit: přen. skočit do řeči komucut in on sb, interrupt sb

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vložit: výp. vyjmout a vložitcut and paste

vyjmout: výp. vyjmout a vložit část textu ap.cut and paste

výpadek: výpadek proudupower/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outage

výstřih: šaty s hlubokým výstřihemlow-cut dress

zastavení: zastavení dodáveksupply cut-off

zastavit: zastavit dodávky čehocut off the supply of sth

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

napůl: rozříznout co napůlcut sth in half

nechat: Nechala se ostříhat.She got her hair cut.

odříznout: odříznout od světacut off from the rest of the world

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

ostříhat: ostříhat si nehtycut/clip one's nails

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

řeč: skočit komu do řečicut in on sb, interrupt sb

řezat: řezat co na plátkyslice (up) sth, cut sth into slices

říznout se: Řízl jsem se do prstu.I('ve) cut my finger.