Hlavní obsah

cutting [ˈkʌtɪŋ]

Vyskytuje se v

corner: cut cornersodbývat to, flinkat to, flákat to dělat rychle či levně na úkor kvality

cut: be cutbýt střižen oděv

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut-throat: cut-throat (razor)břitva k holení

cut up: cut sth uprozřezat, rozstříhat co

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

size: cut sb down to sizeusadit, srovnat, usměrnit koho rázným činem ap.

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

tooth: cut one's teeth on/as/doing sthzaučit se, získat první zkušenosti na čem,jako co

work: have one's work cut outmít (před sebou) pěkný kus práce

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

cutting edge: be at the cutting edgebýt v čele vývoje ap.

edge: cutting edgešpička v technickém vývoji ap.

flower: fresh-cut flowersčerstvě řezané květiny

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass: cut the grass(po)sekat trávník

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

short: cut shortzkrátit, zkrácený

subsidy: subsidy cutssnížení dotací

supply: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

thread: tech. thread cuttingřezání závitu

through: cut throughproříznout

wound: cut woundřezná rána

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

her: She cut her thumb.Řízla se do palce.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

broušený: cut diamondbroušený diamant

dát se: have/get one's hair cut, get a haircutdát se ostříhat

diamant: cut diamond, brilliantbroušený diamant

krátce: cut short, (close-)croppedkrátce střižený vlasy

nakrátko: close-cropped, close-cut, cut shortnakrátko sestřižený

ostříhat: have one's hair cutnechat se ostříhat

pokrájet: cut sth into piecespokrájet co na kousky

proklestit: cut/hack one's way through sthproklestit si cestu čím

přerušení: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

přerušit: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

řezný: cutting toolřezný nástroj

sečný: cutting weaponsečná zbraň

sklo: cut glasssklář. broušené sklo

skočit: cut in on sb, interrupt sbpřen. skočit do řeči komu

škola: play truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolchodit za školu

věc: go to the point, get down to business, hovor. cut to the chasejít přímo k věci/na věc

vložit: cut and pastevýp. vyjmout a vložit

vyjmout: cut and pastevýp. vyjmout a vložit část textu ap.

výpadek: power/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outagevýpadek proudu

výstřih: low-cut dressšaty s hlubokým výstřihem

zastavení: supply cut-offzastavení dodávek

zastavit: cut off the supply of sthzastavit dodávky čeho

zkrátit: to be brief, to cut a long story short(er)abych to zkrátil

jít: Power is down., Electricity supply has been cut off.Nejde elektřina.

napůl: cut sth in halfrozříznout co napůl

nechat: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

odříznout: cut off from the rest of the worldodříznout od světa

ostříhaný: close-cropped, cut shortostříhaný nakrátko

porazit: cut down an old treeporazit starý strom

přestat: Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň (s tím)!

řeč: cut in on sb, interrupt sbskočit komu do řeči

řezat: slice (up) sth, cut sth into slicesřezat co na plátky

říznout se: I('ve) cut my finger.Řízl jsem se do prstu.

sekat: cut/mow (the) grasssekat trávu

useknout: He cut his finger off.Usekl si prst.

vysekat: cut a hole in the icevysekat díru do ledu

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

žvanit: zmlkni Shut up., neříkej kraviny vulg. Cut the crap., kecy Bullshit!, nelži Don't give me that bullshit.Nežvaň.

gordický: cut the Gordian knotrozetnout gordický uzel

rozetnout: cut the Gordian knotrozetnout gordický uzel

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

lidé: Ahoj/Čau lidi!Hi, everyone!, Hi, guys!

znít: Dopis zněl: Ahoj Bobe, ...The letter ran: Hello Bob, ...

this: Ahoj, tady John.Hello, this is John.