Hlavní obsah

žvanit

Nedokonavé sloveso

  • o čem blather (on), rabbit on about sth(tlachat) blabber (on)(zmateně, nesouvisle) babbleNežvaň.(zmlkni) Shut up., (neříkej kraviny) vulg. Cut the crap., (kecy) Bullshit!, (nelži) Don't give me that bullshit.