Hlavní obsah

cut off [kʌt ɒf]

Vyskytuje se v

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

corner: cut (off) a cornerříznout zatáčku motorista

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

supply: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

přerušit: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

zastavení: supply cut-offzastavení dodávek

zastavit: cut off the supply of sthzastavit dodávky čeho

jít: Power is down., Electricity supply has been cut off.Nejde elektřina.

odříznout: cut off from the rest of the worldodříznout od světa