Hlavní obsah

cutting [ˈkʌtɪŋ]

Vyskytuje se v

corner: cut cornersodbývat to, flinkat to, flákat to dělat rychle či levně na úkor kvality

cut: be cutbýt střižen oděv

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut-throat: cut-throat (razor)břitva k holení

cut up: cut sth uprozřezat, rozstříhat co

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

size: cut sb down to sizeusadit, srovnat, usměrnit koho rázným činem ap.

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

tooth: cut one's teeth on/as/doing sthzaučit se, získat první zkušenosti na čem,jako co

work: have one's work cut outmít (před sebou) pěkný kus práce

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

cutting edge: be at the cutting edgebýt v čele vývoje ap.

edge: cutting edgešpička v technickém vývoji ap.

flower: fresh-cut flowersčerstvě řezané květiny

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass: cut the grass(po)sekat trávník

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

short: cut shortzkrátit, zkrácený

subsidy: subsidy cutssnížení dotací

supply: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

thread: tech. thread cuttingřezání závitu

through: cut throughproříznout

wound: cut woundřezná rána

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

her: She cut her thumb.Řízla se do palce.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený