Hlavní obsah

vydržet

Vyskytuje se v

last: make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově, prodloužit životnost čeho

take: I can't take it (anymore)!Už to nevydržím!, Už to nesnesu!

vydržet: Hold/Hang on!Vydrž(te)!