Hlavní obsah

last [lɑːst also AmE læst]

Přídavné jméno

 1. minulý týden, lekce ap.
 2. poslední, minulý, předešlý událost, osoba, věc ap.Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.
 3. the last thing to poslední při odmítání něčeho

Číslovka

 • poslední konečnýthe last 3 pages of the chapterposlední 3 strany té kapitoly

Podstatné jméno

 1. ten poslední kdo něco udělal ap.She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.
 2. the last of sth zbytek, poslední část čeho

Sloveso

 1. trvat určitou dobu
 2. vydržet co zásoby, baterie ap.This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově, prodloužit životnost čeho

Fráze

 1. at (long) last konečně, nakonec přece po dlouhém doufání ap.
 2. before last předminulý, předposlední cothe year before lastpředloni
 3. breathe one's last vydechnout naposled, dodýchat, zemřít
 4. last but sth kolikátý od konce, kolik před koncemlast but onepředposlední
 5. every last každý, každičký co
 6. last in, first out metoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění
 7. leave sth/sb until last nechat (si) co/koho na konec
 8. see the last of sb vidět koho naposled

Vyskytuje se v

breathe: naposledy vydechnout, dodýchat zemřítbreathe one's last

for: poprvé/podruhé/naposledyfor the first/second/last time

gasp: labutí píseň, poslední taženíthe last gasp

last: to poslední při odmítání něčehothe last thing

least: v neposlední řadě se stejnou důležitostílast but not least

minute: na poslední chvíli podniknutýlast-minute

resort: (až) jako poslední možnost, (až) v krajním případěas a last resort

respect: vzdát poslední poctu, rozloučit se se zemřelým člověkempay one's last respects

stand: poslední vzepětí před porážkoulast stand

straw: poslední kapka překročení únosnéhothe last straw

testament: poslední vůle, závěť předsmrtnálast will and testament

but: předposlednílast but one

call: poslední výzva k nástupu do letadla ap.last call

last hurrah: rozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupithave a last hurrah

long: nakonecat long last

pay: rozloučit se se zesnulýmpay one's last respects

rite: poslední pomazánínáb. last rites

say: mít v čem poslední slovohave the last say in sth

stock: do vyprodání zásob prodejní akce ap.while stocks last

summer: loni v létělast summer

time: naposled, poslednělast time

will: poslední vůle, závěťlast will and testament

fail: Nepodařilo se mu získat poslední gem.He failed to win the last game.

find: Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.His body was found last week.

night: včera večerlast night

konec: druhý od koncelast but one

konečně: No konečně!Well at last!, no to je dost Put the flags out!

loni: loni v létělast summer

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

noc: včera v nocilast night

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

posledně: posledně jmenovaný z výčtulast-mentioned, the latter

poslední: poslední přánílast wish

řada: a v neposlední řaděand last but not least

úplně: úplně první/posledníthe very first/last

vůle: poslední vůlelast will (and testament)

vydechnout: vydechnout naposledy umřítkniž. breathe one's last, take one's last breath

závěr: úplně na závěrlast of all

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

loňský: loňský rokthe last year, kniž. yesteryear

minulý: minulý týden/roklast week/year

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

operovat: Minulý měsíc mi operovali koleno.I had a knee operation last month.

předminulý: předminulý týdenthe week before last

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

včera: včera večerlast night, yesterday evening

večer: včera večeryesterday evening, last night

vyčerpání: do vyčerpání zásobwhile stock lasts

vystačit: S tím vystačím týden.This will last me a week.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

labutí: labutí píseňswan song, swansong, last gasp

píseň: labutí píseň poslední činswansong, the last gasp

slovo: mít poslední slovo v čemhave the last word/last say/final say in sth

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

včerejší: Nejsem včerejší.I wasn't born yesterday., AusE I didn't come down in the last shower.