Hlavní obsah

lasting [ˈlɑːstɪŋ]

Vyskytuje se v

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

gasp: the last gasplabutí píseň, poslední tažení

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

minute: last-minutena poslední chvíli podniknutý

resort: as a last resort(až) jako poslední možnost, (až) v krajním případě

respect: pay one's last respectsvzdát poslední poctu, rozloučit se se zemřelým člověkem

stand: last standposlední vzepětí před porážkou

straw: the last strawposlední kapka překročení únosného

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

but: last but onepředposlední

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

long: at long lastnakonec

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

rite: náb. last ritesposlední pomazání

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

stock: while stocks lastdo vyprodání zásob prodejní akce ap.

summer: last summerloni v létě

time: last timenaposled, posledně

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

night: last nightvčera večer

konec: last but onedruhý od konce

konečně: Well at last!, no to je dost Put the flags out!No konečně!

loni: last summerloni v létě

naposled: for the first and only/last timepoprvé a naposled

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

noc: last nightvčera v noci

pomazání: the last rites, anointing of the sick, zast. extreme unctionposlední pomazání

posledně: last-mentioned, the latterposledně jmenovaný z výčtu

poslední: last wishposlední přání

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

úplně: the very first/lastúplně první/poslední

vůle: last will (and testament)poslední vůle

vydechnout: kniž. breathe one's last, take one's last breathvydechnout naposledy umřít

závěr: last of allúplně na závěr

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

loňský: the last year, kniž. yesteryearloňský rok

minulý: last week/yearminulý týden/rok

nakonec: At last he thought better of it.Nakonec se rozhodl jinak.

operovat: I had a knee operation last month.Minulý měsíc mi operovali koleno.

předminulý: the week before lastpředminulý týden

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

týden: this/next/last weektento/příští/minulý týden

včera: last night, yesterday eveningvčera večer

večer: yesterday evening, last nightvčera večer

vyčerpání: while stock lastsdo vyčerpání zásob

vystačit: This will last me a week.S tím vystačím týden.

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

krajní: in extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremisv krajním případě

labutí: swan song, swansong, last gasplabutí píseň

píseň: swansong, the last gasplabutí píseň poslední čin

slovo: have the last word/last say/final say in sthmít poslední slovo v čem

smát se: He who laughs last laughs longest.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

včerejší: I wasn't born yesterday., AusE I didn't come down in the last shower.Nejsem včerejší.

breathe: breathe one's lastnaposledy vydechnout, dodýchat zemřít