Hlavní obsah

ubránit se

Dokonavé sloveso

  1. (útočníkovi ap.) komu/čemu (manage to) defend osf against sb/sth(odrazit útočníka) fight off sb(odolat) resist sth, stand up to sb/sthubránit se pokušení udělat coresist the temptation to do sth
  2. (ovládnout se) čemu keep from (doing) sth(odolat pocitu ap.) resist sthNemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth