Hlavní obsah

křičet

Nedokonavé sloveso

  1. (vydávat křik) cry, yell, shout(vřískat) scream, shriekkřičet bolestíscream with painKřičela o pomoc.She cried for help.Nekřič(te)!Don't shout!
  2. (mluvit nahlas) shout, yell
  3. (spílat, nadávat) na koho shout, yell, bellow at sb

Vyskytuje se v

než: He is too shy to shout.Je příliš plachý, než aby křičel.

zplna: shout at the top of one's voicekřičet zplna hrdla

plíce: scream from the top of one's lungskřičet z plných plic

in: He shouted in anger.Křičel rozčilením.

joy: shout with joykřičet radostí

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

křičet: scream with painkřičet bolestí