Hlavní obsah

birth [bɜːθ]

Podstatné jméno

  1. narození dítěte, poroddate of birthdatum narozeníat birthpři narozenífrom birthod narozeníbirth pangsporodní bolestiof low birthnízkého původu, neurozený
  2. přen.zrození, zrod, začátek

Vyskytuje se v

birthing: porodní důmbirthing centre

certificate: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

control: antikoncepční pilulkabirth control pill

live: narození živého dítětemed. live birth

pang: porodní bolestibirth pangs

rate: porodnost/úmrtnost, míra porodnosti/úmrtnostibirth/death rate

term: porod v (řádném) termínubirth at (full) term

datum: datum narozenídate of birth

list: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

místo: místo narozeníplace of birth

narození: datum narozeníbirthdate, date of birth, zkr. DOB

porodní: porodní bolestilabour pains, birth pangs

rodný: rodný listbirth certificate

rok: rok narozeníyear of birth

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

prostý: prostý původhumble origin, low birth

ročník: Jaký jste ročník?What is your year of birth?

šlechtický: být šlechtického původube of noble birth

vznešený: vznešeného původuof noble birth

birth: rodem, původemby birth