Hlavní obsah

birthing [bɜːθɪŋ]

Podstatné jméno

  • med.rození, porodalternative birthingpřirozený porod doma, bez léků ap.

Vyskytuje se v

birth: by birthrodem, původem

birth: give birth to sb(po)rodit koho

birth: date of birthdatum narození

birth: at birthpři narození

birth: from birthod narození

birth: birth pangsporodní bolesti

birth: of low birthnízkého původu, neurozený

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

control: birth control pillantikoncepční pilulka

live: med. live birthnarození živého dítěte

pang: birth pangsporodní bolesti

rate: birth/death rateporodnost/úmrtnost

term: birth at (full) termporod v (řádném) termínu

datum: datum narozenídate of birth

list: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

místo: místo narozeníplace of birth

narození: datum narozeníbirthdate, date of birth, zkr. DOB

porodní: porodní bolestilabour pains, birth pangs

rodný: rodný listbirth certificate

rodný: rodné číslobirth certificate number

rok: rok narozeníyear of birth

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

prostý: prostý původhumble origin, low birth

ročník: Jaký jste ročník?What is your year of birth?

šlechtický: být šlechtického původube of noble birth

vznešený: vznešeného původuof noble birth