Hlavní obsah

záda

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • backstát zády k soběstand back to backbolest(i) zadbackache, pain in one's backvzít koho na zádagive sb a piggybackmít kulatá zádahave round shoulders, stoop

Vyskytuje se v

hrbit: hrbit zádaarch one's back, při chůzi stoop

ležet: ležet na zádechlie on one's back

nést: nést na zádechco carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggyback

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

krýt: krýt si zádacover one's back

kulatý: Má kulatá záda.He stoops/has a stoop.

mráz: Z toho mi běhal mráz po zádech.It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies.

mráz: Mráz mi přejel po zádech.A shiver ran down my spine.

mrazit: Mrazí mě z toho v zádech.It gives me the shivers.

narovnat: narovnat (si) zádastraighten one's back

plácat: plácat koho po zádechpat sb on the backs

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

zamrazit: Zamrazilo ho (z toho) v zádech.It sent chills down his back., Shivers ran down his spine.

kudla: vrazit komu kudlu do zad zraditstab sb in the back

obrátit se: obrátit se ke komu zády zavrhnout ap.turn one's back on sb

otočit se: otočit se ke komu zádyturn one's back on sb

vrazit: přen. vrazit komu nůž do zad zraditstab sb in the back

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

back: lie on one's backležet na zádech

back: stand back to backstát zády k sobě

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

following: have the following windmít vítr v zádech

lying: lying on backleh na zádech

slap: slap sb on the backpoplácat koho po zádech

supine: supine positionleh na zádech

back: He was shot in the back.Střelili ho do zad.

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

run: A shiver ran down my spine.Mráz mi přejel po zádech.

back: I've got your back!i přen. Kryju ti záda!, Jistím tě.

piggyback: give sb a piggyback (ride)vzít koho na záda

send: It sends shivers down my spine.Z toho mi běhá mráz po zádech.

turn: turn one's back on sbotočit se zády ke komu