Hlavní obsah

following [ˈfɒləʊɪŋ]

Vyskytuje se v

example: follow sb's examplevzít si příklad z koho, řídit se příkladem koho

follow: as followsnásledující, takovýto, tento

follow: followed bynásledován, hned před čím v žebříčku ap.

nose: follow one's nosejít rovnou za nosem pořád rovně

nose: follow one's noseřídit se/nechat se vést instinktem

suit: follow suitudělat totéž co druhý, ctít barvu v kartách

follow: follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.

follow-up: as a follow-up to sthv návaznosti na co předchozí ap.

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

follow-up: follow-up talksnavazující rozhovory diplomatické

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

follow: It follows that ...Z toho vyplývá, že ...

follow: Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

vzor: po vzoru kohofollowing the example of sb, po způsobu in the manner of sb

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

znění: následujícího znění ...worded as follows ...

jít: Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.

mnou: Pojďte za mnou.Follow me.

následovat: Následujte mě, prosím.Please follow me.

po: jít po cestěgo down the road, follow the road

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

příčina: z následujících příčinfor the following reasons

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice

sledovat: Sledují nás.We are being followed.

vidina: jít za vidinou čehofollow the vision of sth

vyplývat: Z toho vyplývá, že ...It follows that ...

vzít: vzít si příklad z kohofollow sb's example

za: Šel za mnou.He followed me.

způsob: následujícím způsobemas follows, in the following way

pata: být komu v patáchfollow hot on sb's heels

stopa: jít ve stopách kohofollow in sb's footsteps

šlépěj: přen. jít ve šlépějích kohofollow in sb's footsteps