Hlavní obsah

following [ˈfɒləʊɪŋ]

Vyskytuje se v

follow: následující, takovýto, tentoas follows

following: následující věc(i)the following

nose: jít rovnou za nosem pořád rovněfollow one's nose

suit: udělat totéž co druhý, ctít barvu v kartáchfollow suit

follow-up: v návaznosti na co předchozí ap.as a follow-up to sth

instruction: řídit se pokynyfollow instructions

policy: jednat opatrněfollow a cautious policy

treatment: následná/další léčba, doléčovánífollow-up treatment

lead: Dělej to, co já.hovor. Follow my lead.

pattern: řídit se čím/podle vzoru čehofollow a pattern of sth

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

vzor: po vzoru kohofollowing the example of sb, po způsobu in the manner of sb

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

znění: následujícího znění ...worded as follows ...

mnou: Pojďte za mnou.Follow me.

následovat: Následujte mě, prosím.Please follow me.

po: jít po cestěgo down the road, follow the road

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

příčina: z následujících příčinfor the following reasons

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice

sledovat: Sledují nás.We are being followed.

vidina: jít za vidinou čehofollow the vision of sth

vyplývat: Z toho vyplývá, že ...It follows that ...

vzít: vzít si příklad z kohofollow sb's example

za: Šel za mnou.He followed me.

způsob: následujícím způsobemas follows, in the following way

pata: být komu v patáchfollow hot on sb's heels

šlépěj: přen. jít ve šlépějích kohofollow in sb's footsteps

example: vzít si příklad z koho, řídit se příkladem kohofollow sb's example