Hlavní obsah

example [ɪgˈzɑːmpəl]

Podstatné jméno

  1. of sth příklad čeho podporující teorii ap.give an exampleuvést příkladexplain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu
  2. to sb vzor, příklad komu následovaný ostatními ap.

Vyskytuje se v

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

odstrašující: deterrent exampleodstrašující příklad

příklad: for example/instancena příklad

uvést: give an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sthuvést příklad

vzor: following the example of sb, po způsobu in the manner of sbpo vzoru koho

doložit: exemplify sth, illustrate sth with examplesdoložit co na příkladech

ukázkový: copybook example, klasický classic of sth, názorný case in pointukázkový příklad čeho

vysvětlit: explain sth by an examplevysvětlit co na příkladu

vzít: follow sb's examplevzít si příklad z koho

example: give an exampleuvést příklad