Hlavní obsah

example [ɪgˈzɑːmpəl]

Podstatné jméno

  1. of sth příklad čeho podporující teorii ap.give an exampleuvést příkladexplain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu
  2. to sb vzor, příklad komu následovaný ostatními ap.

Vyskytuje se v

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

odstrašující: odstrašující příkladdeterrent example

příklad: na příkladfor example/instance

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

příklad: zářný příklad pro kohoshining example to sb

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth

vzor: po vzoru kohofollowing the example of sb, po způsobu in the manner of sb

vzor: sloužit za vzorserve as an example

doložit: doložit co na příkladechexemplify sth, illustrate sth with examples

příklad: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

ukázkový: ukázkový příklad čehocopybook example, klasický classic of sth, názorný case in point

vysvětlit: vysvětlit co na příkladuexplain sth by an example

vzít: vzít si příklad z kohofollow sb's example