Hlavní obsah

lead [liːd]

Podstatné jméno

  1. vedení, čelo závodutake the leadujmout se vedení, dostat se do čela
  2. over sb náskok na koho získaný před soupeři v závodě ap.
  3. vzor, příklad čí jednáníhovor. Follow my lead.Dělej to, co já.give a leadjít příkladem, být vzorem ostatním
  4. vedení, vůdcovství, velení
  5. vodítko pro řešení ap., stopa k objasnění činu ap.sales leadskontakty na potenciální zákazníky v marketingu
  6. vynesení v kartách
  7. tech.stoupání (závitu) o jedno otočenílead angleúhel stoupání závitu
  8. vodítko psa ap.let the dog off the leadpustit psa z vodítkaput the dog on the leadpsa na vodítkoAmE= leash

Slovesopt&pp led

Vyskytuje se v

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.

astray: lead sb astrayuvést koho v omyl, zmást koho, svést z cesty mapa, nečestný člověk ap.

field: lead the fieldvynikat v oboru, být nejlepší

lead on: lead sb onnavést, zlákat koho k čemu lží ap.

lead on: lead sb on(o)balamutit, vodit za nos koho

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

way: lead the way(za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu

climbing: lead climbinglezení na obtížnost

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

extension: extension cord/lead/cableprodlužovačka

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

leading: leading companiespřední společnosti

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

lead-up: lead-up to the electionpředvolební období

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

spirit: leading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.

citlivý: hud. citlivý tónsedmý stupeň leading tone, subtonic

čelo: sport. být v čele závodube in the lead

dvojí: vést dvojí životlead double life

hlavní: div., film. hlavní rolelead role, main part

kabel: motor. startovací kabelyBrE jump leads, AmE jumper cables

měkký: měkká tužkasoft-lead pencil

role: hlavní rolelead role, main part

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

stoupání: stoupání (závitu)lead

sugestivní: sugestivní otázkaleading/s podtextem loaded question

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

špičkový: špičkový odborníktop/leading expert

vedení: ujmout se vedenítake the lead

vůdčí: vůdčí osobnostleading figure, osnovatel ap. mastermind

postavení: vedoucí postaveníleading position

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

prim: hrát primi přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, lead

přední: přední společnostileading companies

vedoucí: vedoucí síla/úlohaleading power/role

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vrch: stoupat do vrchu cesta ap.lead uphill

zavést: Zavedli mě do domu.They led me into the house.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes