Hlavní obsah

vedoucí

Přídavné jméno

  1. (řídící) chief, head(vrchní) top(vůdčí) leadingvedoucí síla/úlohaleading power/role
  2. (v závodě ap.) leadingvedoucí závodníkleader
  3. (směřující) k čemu leading swh(přispívající) contributing to(wards) sth

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • manager, head, boss(dohlížející) supervisorskautský vedoucíScout leadervedoucí odděleníhead of the departmentvedoucí skladuwarehouse manager

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

produkce: vedoucí produkce filmuexecutive producer

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

vést: vést rozhovorhold a conversation

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

výprava: vedoucí výpravy u filmuart director, production designer

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

postavení: vedoucí postaveníleading position

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

stěžovat si: Stěžovali si vedoucímu.They complained to the manager.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vést: Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vést: vést si deníkkeep a diary

vést: Co tě k tomu vedlo?What made you do it?

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.They are well off.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

account: to keep accountsvést účty

account: keep account of sthvést (si) záznamy o čem

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

book: keep the booksvést účetnictví

business: run a businesspodnikat, vést podnik

carry on: carry on a conversationvést rozhovor, udržovat konverzaci, rozmlouvat, povídat si, konverzovat

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek

diary: keep a diaryvést si deník

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

double life: live a double lifevést dvojí život

executive: executive producervedoucí výroby/produkce filmu

foreman: shift foremanvedoucí směny

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

household: maintain a householdvést domácnost

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

lead: lead the leaguevést ligu

leader: shift leadervedoucí směny

manager: branch managervedoucí pobočky

manager: sales managervedoucí prodeje

manager: operations managervedoucí provozu

officer: chief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativy

personnel: personnel managervedoucí osobního oddělení

player: player-managervedoucí týmu hrající

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

sending-off: sending-off offencepřestupek vedoucí k vyloučení hráče

senior: senior executivevedoucí pracovník

supervisor: thesis supervisorvedoucí diplomové práce

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

top: top the pollvést ve volbách/ve volebních preferencích

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

up: sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

warehouse: warehouse keeperskladník, vedoucí skladu

ahead: England were ahead.Anglie vedla.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem