Hlavní obsah

vedoucí

Přídavné jméno

  1. (řídící) chief, head(vrchní) top(vůdčí) leadingvedoucí síla/úlohaleading power/role
  2. (v závodě ap.) leadingvedoucí závodníkleader
  3. (směřující) k čemu leading swh(přispívající) contributing to(wards) sth

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • manager, head, boss(dohlížející) supervisorskautský vedoucíScout leadervedoucí odděleníhead of the departmentvedoucí skladuwarehouse manager

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

produkce: vedoucí produkce filmuexecutive producer

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vedoucí: skautský vedoucíScout leader

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

výprava: vedoucí výpravy u filmuart director, production designer

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

postavení: vedoucí postaveníleading position

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

stěžovat si: Stěžovali si vedoucímu.They complained to the manager.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

account: vést účtyto keep accounts

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

book: vést účetnictvíkeep the books

business: podnikat, vést podnikrun a business

conduct: vést vyšetřováníconduct an investigation

controller: skladový referent, vedoucí skladustock controller

diary: vést si deníkkeep a diary

dirty: vést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextemtalk dirty

double life: vést dvojí životlive a double life

executive: vedoucí výroby/produkce filmuexecutive producer

foreman: vedoucí směnyshift foreman

hobby-horse: omílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničkuride on one's hobby-horse

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

household: vést domácnostmaintain a household

investigation: vést vyšetřováníconduct an investigation

keeper: pisatel deníku, kdo si vede deníkdiary keeper

lead: vést koho za rukulead sb by the hand

leader: vedoucí směny, směnový mistrshift leader

manager: vedoucí pobočkybranch manager

officer: nejvyšší úředník, vedoucí administrativychief officer

personnel: vedoucí osobního oddělenípersonnel manager

player: vedoucí týmu hrajícíplayer-manager

plead: obhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u souduplead sb's case/cause

poorly: vést si špatně v čemdo poorly in sth

purse strings: držet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit financehold/control the purse strings

sending-off: přestupek vedoucí k vyloučení hráčesending-off offence

senior: vedoucí pracovníksenior executive

supervisor: vedoucí diplomové prácethesis supervisor

talk: jednat, vést jednání s kým, být v jednáníbe in talks with sb

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

top: vést ve volbách/ve volebních preferencíchtop the poll

try: vést soudní řízení ve věci podvodutry a case of fraud

up: vést (o) kolik nad kým v soutěžisport. be up (by) sth against sb

war: vést válku s kým/čímmake war on sb/sth

warehouse: skladník, vedoucí skladuwarehouse keeper

ahead: Anglie vedla.England were ahead.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

keep: Začala si vést deník.She began to keep a diary.

record: vést si záznam(y) o čemkeep a record of sth