Hlavní obsah

válka

Podstatné jméno, rod ženský

  • (ozbrojený konflikt) war(vedení války) warfareza válkyduring the warbýt ve válce s kýmbe at war with sbvyhlásit válku komudeclare war against/on sbstudená válkaCold Warzákopová válkatrench warfarehist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/IIvést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

Vyskytuje se v

bakteriologický: germ warfarevoj. bakteriologická válka

nezávislost: War of Independencehist. Válka za nezávislost americká

občanský: civil warobčanská válka

první: World War I, the first world war, zkr. WWIprvní světová válka

připravovat se: be preparing for warpřipravovat se na válku

stoletý: the Hundred Years' Warhist. stoletá válka

studený: the cold warstudená válka

světový: First/Second World War, World War I/IIhist. 1./2. světová válka

třicetiletý: Thirty Year(s') Warhist. třicetiletá válka

vyhlásit: declare war on sb/a ceasefire/independencevyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislost

vyhlášení: declaration of warvyhlášení války

vypovědět: declare war on sbvypovědět válku komu

zákopový: trench warfarevoj. zákopová válka

propuknout: The war burst out again.Znovu propukla válka.

proti: a war on drugsválka proti drogám

rozpoutat: start a warrozpoutat válku

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.

za: during the warza války

attrition: war of attritionopotřebovací válka

bacteriological: bacteriological warfarebakteriologická válka

Boer: hist. Boer Warbúrská válka

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

declaration: declaration of warvyhlášení války

declare: declare war on sbvyhlásit válku komu

economic: economic war(fare)hospodářská válka

global: global warglobální válka

guerrilla: guerilla war(fare)partyzánská válka, gerila

Gulf: the Gulf Warválka v zálivu

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka

Korean: the Korean Warkorejská válka

proclamation: proclamation of independence/warvyhlášení nezávislosti/války

ravages: ravages of warválečná zkáza, hrůzy války

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka

war: declare war on sbvyhlásit komu válku

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

make: We are making a film about war.Natáčíme film o válce.

wartime: in wartimeza války

válka: Cold Warstudená válka