Hlavní obsah

boj

Vyskytuje se v

boj: boj na život a na smrtmortal combat

existence: boj o existencistruggle for existence

konkurenční: konkurenční bojcompetition, competing, competitive struggle

maškarní: maškarní bálmasquerade, fancy dress party

pouliční: pouliční bojestreet fighting

přežití: boj o přežitístruggle for survival

se, si: bát sebe afraid

zblízka: boj zblízkaclose/hand-to-hand combat, fight at close quarters

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

co: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

jich: Bojím se jich.I am afraid of them.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

prvně: Prvně se bál ...He was afraid at first ...

sám: Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.

šíleně: šíleně se bát koho/čehobe terribly afraid of sb/sth

zahynout: zahynout v bojibe killed in action

vzdát se: vzdát se bez bojegive up without a fight, surrender without a struggle

afraid: bát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

arm: ozbrojený, ve zbrani, připravený k bojiin arms

close: boj zblízkaclose combat

combat: boj na život a na smrtmortal combat

drug: úřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřadDrug Enforcement Administration/Agency

emerge: vyjít (z boje) jako vítězemerge victorious

fancy dress: maškarní bálfancy dress party

frightened: bát se, děsit se čehobe frightened of sth

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

hand-to-hand: boj zblízkavoj. hand-to-hand combat

mortal: boj na život a na smrtmortal combat

of: bát se, mít strach z koho/čehobe scared of sb/sth

pest: boj proti škůdcům, hubení škůdcůpest control

petrified: děsně se bát čeho, mít hrůzu z čehobe petrified of sth

police: pořádková policie, oddíl pro boj s výtržníkyriot police

power: boj o mocpower struggle

put up: začít bojovat, rozpoutat/začít boj/rvačkuput up a fight

scared: bát se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe scared of sb/sth

squad: protidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotikydrug squad

standard: vytáhnout do bojeraise one's standard

struggle: boj za mírstruggle for peace

terrified: mít hrůzu z čeho, hrozně se bát, děsit se čehobe terrified of sth

tsar: pověřenec pro boj s drogamidrug czar

unafraid: vůbec se nebát čeho, nemít žádné obavy z čehobe unafraid of sth

war: třídní bojclass war

fear: Není se čeho bát.There is nothing to fear.

fierce: lítý bojfierce fight

free: Nebojte se zeptat.Feel free to ask.

myself: Já sám se toho bojím.I fear it myself.

uphill: těžký úkol/těžký boj/těžká práceuphill struggle/battle/work

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!