Hlavní obsah

boj

Vyskytuje se v

existence: boj o existencistruggle for existence

konkurenční: konkurenční bojcompetition, competing

maškarní: maškarní bálmasquerade (ball), masked ball, fancy dress ball

pouliční: pouliční bojestreet fighting

přežití: boj o přežitístruggle for survival

se, si: bát sebe afraid

zblízka: boj zblízkaclose/hand-to-hand combat, fight at close quarters

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bát se: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

co: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

jich: Bojím se jich.I am afraid of them.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

prvně: Prvně se bál ...He was afraid at first ...

sám: Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.

šíleně: šíleně se bát koho/čehobe terribly afraid of sb/sth

utržit: Zemřel na zranění utržená v boji.He died of wounds received in action.

zahynout: zahynout v bojibe killed in action

vzdát se: vzdát se bez bojegive up without a fight, surrender without a struggle

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

afraid: be afraid for sb/sthbát se o koho/co

close: close (quarter) combatboj zblízka

combat: mortal combatboj na život a na smrt

combat: hand-to-hand combatboj muže proti muži

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

emerge: emerge victoriousvyjít (z boje) jako vítěz

fancy dress: fancy dress partymaškarní bál

fight: knife fightboj na nože

frightened: be frightened of sthbát se, děsit se čeho

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

hand-to-hand: voj. hand-to-hand combatboj zblízka

mortal: mortal combatboj na život a na smrt

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

pest: pest controlboj proti škůdcům, hubení škůdců

petrified: be petrified of sthděsně se bát čeho, mít hrůzu z čeho

power: power struggleboj o moc

scared: be scared of sb/sthbát se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

standard: raise one's standardvytáhnout do boje

struggle: struggle for peaceboj za mír

struggle: take up the struggle against sth, for sthpustit se do boje proti čemu, za co

terrified: be terrified of sthmít hrůzu z čeho, hrozně se bát čeho

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

unafraid: be unafraid of sthvůbec se nebát čeho

war: class wartřídní boj

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

fierce: fierce fightlítý boj

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

myself: I fear it myself.Já sám se toho bojím.

uphill: uphill struggle/battle/worktěžký úkol/těžký boj/těžká práce