Hlavní obsah

bát se

Vyskytuje se v

se, si: be afraidbát se

aby: She was afraid of waking her parents.Bála se, aby nevzbudila rodiče.

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

jich: I am afraid of them.Bojím se jich.

o: be afraid for, worry about sb/sthbát se o koho/co

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

frightened: be frightened of sthbát se, děsit se čeho

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

police: riot policepořádková policie, oddíl pro boj s výtržníky

scared: be scared of sb/sthbát se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

bát se: Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!Neboj se!