Hlavní obsah

bát se

Vyskytuje se v

se, si: bát sebe afraid

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

jich: Bojím se jich.I am afraid of them.

o: bát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!