Hlavní obsah

frightened [ˈfraɪtnd]

Vyskytuje se v

frighten into: doing sth pohrůžkami přimět koho k čemufrighten sb into

frighten out of: sth odstrašit koho od čehofrighten sb out of

frightened: bát se, děsit se čehobe frightened of sth

nahnat: nahnat komu strachmake sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a fright

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

vyděsit: Byl vyděšen k smrti.He was frightened to death.

vyděšeně: Vypadala dost vyděšeně.She looked pretty frightened.

frighten: vylekat koho k smrtifrighten sb to death, frighten sb out of sb's wits