Hlavní obsah

free [friː]

Přídavné jménofreer, freest

  1. bezplatný, zadarmo, zdarmaekon. free deliverybezplatné dodáníekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží
  2. volný, svobodný, neomezený volby, trh ap.He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.ekon. free economyekonomika volného trhuekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clufree diverpotápěč bez dýchacího přístrojefree playvůle pohybu mechanické součástky, přen. volnost, svoboda míra svobody jednání ap.leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čembreak free, get freeosvobodit se, přen. vymanit se
  3. of/from sth oproštěný, osvobozený od čeho, zbavený, prostý čeho strachu, nežádoucího ap.
  4. -free bez čeho, neobsahující co přísady ap.alcohol-freebez alkoholutax-freeosvobozený od daně
  5. mající čas/volno v danou dobu ap.Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

Vyskytuje se v

charge: zdarma, bez poplatku, gratisfree of charge

free: bez čeho, neobsahující co přísady ap.-free

rein: dát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidígive (a) free rein to sb/sth

wrench: (out) of/from sth vytrhnout se, vyškubnout se z čehowrench osf free

additive: bez přísadadditive-free

admission: vstup zdarmafree admission

bail: propustit koho na kaucirelease/free sb on bail

barrier: bezbariérový výtah ap.barrier-free

caffeine: bez kofeinucaffeine-free

climber: volnolezecfree climber

climbing: volné lezenífree climbing

commercial: bez reklamy vysílání ap.commercial free

competition: volná/nekalá soutěžfree/unfair competition

electron: volný elektronfree electron

entry: vstup zdarmafree entry

free kick: zahrát volný koptake a free kick

free market: hospodářství volného trhuekon. free-market economy

gluten: bezlepkovýgluten-free

immersion: volný ponorsport. free immersion

indirect: nepřímý volný kopsport. indirect free kick

kick: volný kopsport. free kick

lint: nežmolkující, žmolky netvořící látka ap.lint-free

maintenance: bezúdržbovýmaintenance free

make-up: bez makeupu nenalíčenámake-up free

pass: režijní jízdenka na vlakfree rail pass

phosphate: bezfosfátovýphosphate free

problem: bezproblémovýproblem-free

range: volný výběh pro dobytek ap.free range

rust: nerezavý, nezrezivělý, bez rzirust-free

set: osvobodit, vysvobodit kohoset sb free

shipping: doručení zdarmafree shipping

silicone: bez silikonusilicone-free

smoke: nekuřácký, nezakouřenýsmoke-free

taint: bez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vadfree from taint

ticket: vstupenka zdarma, volná vstupenkafree ticket

trade: zóna volného obchodufree trade zone

transit: volný průjezdfree transit

translation: volný překladfree translation

will: (u)dělat co z vlastní vůledo sth of one's own (free) will

wriggle: vyprostit se z provazůwriggle free of the ropes

zone: zóna volného obchoduekon. free trade zone

everyone: Všichni potřebují nějaký volný čas.Everyone needs some free time.

scot-free: Vyvázl bez potrestání.He got away scot-free.

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

bez, beze: bez kofeinu kávadecaffeinated, caffein-free

clo: osvobozený od claduty free

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

černý: černý pasažérfare dodger, skrytý na palubě lodi ap. stowaway, kdo se přiživuje free rider

kofein: bez kofeinudecaffeinated, caffeine-free, hovor. decaf

lezení: sport. volné lezenífree climbing

neslaný: neslaná dieta omezující příjem solisalt-free diet

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

poskvrna: bez poskvrny morálníuntainted, unsullied, unblemished, free from taint

potápění: volné potápěnífree-diving

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

styl: volný stylfree style

svoboda: být na svoboděbe free/at liberty, po útěku be at large

svobodný: polit. svobodné volbyfree elections

svobodomyslný: svobodomyslný člověkfree-thinker

trestný: sport. trestný kopfree kick

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

volnost: mít volnost v čemhave a free hand in sth

volný: ekon. volný trhfree market

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

break: osvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čehobreak free of sth

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

mít: Máš zítra volno?Are you free tomorrow?

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

přísada: bez přísadadditive-free, no additives

pustit: pustit koho na svoboduset sb free

volba: mít možnost volbybe free to choose

volno: Máš teď volno?Are you free now?

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent

zadarmo, zdarma: To bych nechtěl ani zadarmo.I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.

jogurt: plain yogurtbílý jogurt

low: low-fat yoghurtnízkotučný jogurt

non-fat: non-fat plain yogurtnetučný bílý jogurt

yogurt: plain yogurtbílý jogurt