Hlavní obsah

free [friː]

Přídavné jménofreer, freest

  1. bezplatný, zadarmo, zdarmaekon. free deliverybezplatné dodáníekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží
  2. volný, svobodný, neomezený volby, trh ap.He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.ekon. free economyekonomika volného trhuekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clufree diverpotápěč bez dýchacího přístrojefree playvůle pohybu mechanické součástky, přen. volnost, svoboda míra svobody jednání ap.leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čembreak free, get freeosvobodit se, přen. vymanit se
  3. of/from sth oproštěný, osvobozený od čeho, zbavený, prostý čeho strachu, nežádoucího ap.
  4. -free bez čeho, neobsahující co přísady ap.alcohol-freebez alkoholutax-freeosvobozený od daně
  5. mající čas/volno v danou dobu ap.Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

Vyskytuje se v

break: break free of sthosvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čeho

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

wrench: wrench osf free(out) of/from sth vytrhnout se, vyškubnout se z čeho

additive: additive-freebez přísad

admission: free admissionvstup zdarma

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

barrier: barrier-freebezbariérový výtah ap.

caffeine: caffeine-freebez kofeinu

climber: free climbervolnolezec

climbing: free climbingvolné lezení

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

electron: free electronvolný elektron

entry: free entryvstup zdarma

free kick: take a free kickzahrát volný kop

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

gluten: gluten-freebezlepkový

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

kick: sport. free kickvolný kop

lint: lint-freenežmolkující, žmolky netvořící látka ap.

maintenance: maintenance freebezúdržbový

make-up: make-up freebez makeupu nenalíčená

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak

phosphate: phosphate freebezfosfátový

problem: problem-freebezproblémový

range: free rangevolný výběh pro dobytek ap.

rust: rust-freenerezavý, nezrezivělý, bez rzi

set: set sb freeosvobodit, vysvobodit koho

shipping: free shippingdoručení zdarma

silicone: silicone-freebez silikonu

smoke: smoke-freenekuřácký, nezakouřený

taint: free from taintbez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vad

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

wriggle: wriggle free of the ropesvyprostit se z provazů

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.