Hlavní obsah

smoke [sməʊk]

Sloveso

  1. kouřit cigarety ap.
  2. (vy)udit maso
  3. vykouřit místnost ap.
  4. očadit, okouřit

Vyskytuje se v

smoke-filled room: in a smoke-filled roomv úzkém kruhu, nedemokraticky rozhodnout

smoke out: smoke sb outof sth vykouřit koho odkud

cigarette: cigarette smokecigaretový kouř

grenade: smoke grenadekouřový granát, dýmovnice

habit: smoking habitzlozvyk kouření

have: have a smokezakouřit si

maternal: maternal smokingkouření v těhotenství

mixture: smoking mixturetabáková směs

non-smoking: non-smoking person/womannekuřák/nekuřačka

quit: quit smokingpřestat kouřit

requisite: smoking requisiteskuřácké potřeby

ring: smoke ringkroužek dýmu cigaretového

smoking: no smokingzákaz kouření, nekuřácký

smoking: non-smoking areanekuřácká část, část vyhrazená pro nekuřáky

under age: under age smokingkouření nezletilých

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

either: Do either of you smoke?Kouří některý z vás?

give up: She gave up smoking.Přestala kouřit.

many: How many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

neither: I don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.

no: No smoking.Zákaz kouření.

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

clona: voj. kouřová clonasmoke screen

hlásič: hlásič kouřesmoke detector

kouření: Zákaz kouření.No smoking.

kouřový: kouřová clonasmoke screen

kupé: nekuřácké kupénon-smoking compartment

kuřácký: kuřácké kupésmoking compartment, smoker

kuřácký: kuřácké potřebysmoking accessories

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

pasivní: pasivní kouřenípassive/secondary smoking

signál: kouřový signálsmoke signal(ing)

tráva: hovor. kouřit trávusmoke weed

uzenářský: uzenářské výrobkysmoked products, sausages and smoked meats

uzenina: uzeninysmoked meats, mleté sausages

zákaz: Zákaz kouření!nápis No smoking!, nařízení a ban on smoking

jak: Viděl ho, jak kouří.He saw him smoking.

kouř: Je tu cítit kouř.This place smells of smoke.

kouřit: Kouříte?Do you smoke?

kouřit: Nekouřím.I don't smoke., I am a non-smoker.

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

odvát: Vítr odvál kouř.The wind blew the smoke away.

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

přestat: Přestal kouřit.He quit smoking.

salonek: kuřácký saloneksmoking room

směs: tabáková směssmoking mixture, tobacco blend

šunka: uzená šunkasmoked ham, jen vepřová BrE gammon

zaplnit: Kouř zaplnil místnost.Smoke filled the room.

zčernat: Obloha zčernala kouřem.The sky turned black with smoke.

zvednout se: Z vraku se zvedla oblaka kouře.Clouds of smoke rose from the wreckage.

kouř: Není kouře bez ohně.There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.

lehnout: lehnout popelembe reduced to ashes, burn down, go up in smoke