Hlavní obsah

zaplnit

Dokonavé sloveso

  1. (naplnit prostor) co čím fill sth (up) with sth(davem) crowd, cram sthKouř zaplnil místnost.Smoke filled the room.
  2. přen.(vyplnit dobu) co fill in sth

Vyskytuje se v

niche: fill a market nichezaplnit tržní niku