Hlavní obsah

smoke [sməʊk]

Sloveso

  1. kouřit cigarety ap.
  2. (vy)udit maso
  3. vykouřit místnost ap.
  4. očadit, okouřit

Vyskytuje se v

smoke-filled room: in a smoke-filled roomv úzkém kruhu, nedemokraticky rozhodnout

smoke out: smoke sb outof sth vykouřit koho odkud

cigarette: cigarette smokecigaretový kouř

grenade: smoke grenadekouřový granát, dýmovnice

habit: smoking habitzlozvyk kouření

have: have a smokezakouřit si

maternal: maternal smokingkouření v těhotenství

mixture: smoking mixturetabáková směs

non-smoking: non-smoking person/womannekuřák/nekuřačka

quit: quit smokingpřestat kouřit

requisite: smoking requisiteskuřácké potřeby

ring: smoke ringkroužek dýmu cigaretového

smoke: smoke-freenekuřácký, nezakouřený

smoking: no smokingzákaz kouření, nekuřácký

under age: under age smokingkouření nezletilých

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

either: Do either of you smoke?Kouří některý z vás?

give up: She gave up smoking.Přestala kouřit.

many: How many do you smoke a day?Kolik denně vykouříš?

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

neither: I don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.

no: No smoking.Zákaz kouření.

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.