Hlavní obsah

quit [kwɪt]

Slovesopt&pp quit/quitted

  1. sth hovor. skončit co, s čím, odejít z práce ap.I quit.Končím (tady). v práci ap.
  2. sth AmE, hovor. (za)nechat čeho činnosti, přestat s čímquit smokingpřestat kouřit
  3. sth opustit co místo navždynotice to quitvýpověď z nájmu/bytu od pronajímatele

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

quits: call it quitsskončit to snažení ap., nechat toho, ukončit to remízou

notice: notice to quitvýpověď z nájmu/bytu od pronajímatele

jít: return to civilian life, quit one's (military) servicejít do civilu

výpověď: give/hand in one's notice, hovor. quitpodat/dát výpověď v práci

nechat: She decided to quit school.Rozhodla se nechat školy.

přestat: He quit smoking.Přestal kouřit.

skončit: He quit his job.V práci skončil. odešel

zanechat: She quit school., She dropped out of school.Zanechala studia.

quit: quit smokingpřestat kouřit