Hlavní obsah

maximálně

Příslovce

  • (o množství ap.) maximum (of)(nanejvýš) at (the) most/maximum, no more than(do nejvyšší míry) maximally(vytěžit ap.) for all it is worthmaximum se užívá za určením množství ap., před hodnotou či množstvím lze užít a maximum ofomezený na maximálně osmdesát procentrestricted to a maximum of 80 per centTýdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

Vyskytuje se v

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

vybičovat: vybičovat se k maximálnímu výkonupush osf to the limit

zatížení: maximální zatíženímaximum load

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

snažit se: Budu se maximálně snažit.I will do my best.

allowance: maximální váha zavazadel na pasažérabaggage allowance

attention: maximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.attention span

baggage: maximální váha zavazadel na pasažéra v letadledopr. baggage allowance

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

capacity: maximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacitycapacity load

efficiency: nízká/maximální účinnostlow/top efficiency

luggage: maximální hmotnost zavazadel do letadla ap.luggage allowance

maximum: maximálně, nanejvýšat the maximum

prison: věznice s maximální ostrahoutop security prison

security: věznice s maximální ostrahoutop security prison

exceed: překročit (maximální) povolenou rychlostexceed the speed limit

most: Máš maximálně 15 minut.You have 15 minutes at the most.

maximálně: omezený na maximálně osmdesát procentrestricted to a maximum of 80 per cent