Hlavní obsah

baggage [ˈbægɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. zavazadlanetvoří v angličtině mn. číslopiece of baggagezavazadlocollect one's baggagevyzvednout si zavazadlabaggage (re)claimvýdej(na) zavazadeldopr. baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra v letadledopr. excess baggagenadváha zavazadel, zavazadla nad váhu víc než je do letadla na 1 pasažéra povolenoAmE baggage roomúschovna zavazadel na nádraží ap.AmE baggage cartvozík na zavazadla na letišti ap.
  2. přen.zátěž, přítěž psychická, emocionální ap.

Vyskytuje se v

allowance: maximální váha zavazadel na pasažérabaggage allowance

carry-on: příruční zavazadlo na palubu letadlacarry-on (baggage)/luggage

cart: zavazadlový vozík na letišti ap.baggage cart

check-in: odbavení zavazadel před odletembaggage check-in

excess baggage: poplatek za nadváhu zavazadelexcess baggage charge

handler: zřízenec starající se o zavazadla na letišti ap.baggage handler

mishandle: opožděná zavazadla naložená na špatné letadlo ap.mishandled baggage

unclaimed: nevyzvednutá zavazadlaunclaimed baggage/luggage

povolený: nejvyšší povolená váha zavazadel při cestováníbaggage allowance

prostor: zavazadlový prostorluggage space, baggage compartment, kufr boot, AmE trunk

příjem: příjem zavazadel na nádraží ap.baggage check-in

vozík: zavazadlový vozíkBrE luggage trolley, AmE baggage cart

vůz: zavazadlový vůzBrE (luggage) van, AmE baggage car

výdej: výdej zavazadel na letišti ap.baggage (re)claim area

zavazadlo: zavazadlaluggage, baggage

zavazadlový: zavazadlový vůz vlakuBrE luggage van, AmE baggage car, fourgon

baggage: zavazadlopiece of baggage