Hlavní obsah

baggage [ˈbægɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. zavazadlanetvoří v angličtině mn. číslopiece of baggagezavazadlocollect one's baggagevyzvednout si zavazadlabaggage (re)claimvýdej(na) zavazadeldopr. baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra v letadledopr. excess baggagenadváha zavazadel, zavazadla nad váhu víc než je do letadla na 1 pasažéra povolenoAmE baggage roomúschovna zavazadel na nádraží ap.AmE baggage cartvozík na zavazadla na letišti ap.
  2. přen.zátěž, přítěž psychická, emocionální ap.

Vyskytuje se v

allowance: baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra

carry-on: carry-on (baggage)/luggagepříruční zavazadlo na palubu letadla

cart: baggage cartzavazadlový vozík na letišti ap.

check-in: baggage check-inodbavení zavazadel před odletem

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

handler: baggage handlerzřízenec starající se o zavazadla na letišti ap.

mishandle: mishandled baggageopožděná zavazadla naložená na špatné letadlo ap.

unclaimed: unclaimed baggage/luggagenevyzvednutá zavazadla

baggage: piece of baggagezavazadlo