Hlavní obsah

snažit se

Nedokonavé sloveso

  • o co try (hard), make efforts to do sth(usilovat) strive for sth, to do sthform. endeavour to do sth(usilovně) take (great) pains, strain to do sth(i přes obtíže) struggle to do sthSnažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.Budu se maximálně snažit.I will do my best.Více se snaž.Try harder!snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort

Vyskytuje se v

udržet: Snažili se ho udržet naživu.They tried to keep him alive.

ulehčit: Snažím se jim to ulehčit.I try to make it easier for them.

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

vykroutit se: snažit se z toho vykroutitbe copping out

cute: get cute with sb/sth(snažit se) vyzrát na

effort: make an effort, make efforts to do sthsnažit se, usilovat o co

effort: make no effort to do sthnesnažit se udělat co

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

nice: AmE hovor. make nice with sbdělat milého, snažit se být milý ke komu hl. neupřímně

search: make a search for sth(snažit se) hledat co

smart: get smart with sb(snažit se) vyzrát na koho

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

try: try one's bestsnažit se ze všech sil

scrabble: He scrabbled to arrive first.Snažil se dorazit první.

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co